Hoe is het LOVB-concept ontstaan?

FotoVoordat Wilfried als docent aan de slag ging, was hij ongeveer 11 jaar werkzaam geweest in de technische bemiddelingsbranche. Het vinden van bekwame technisch specialisten in een schaarse markt bleek steeds een uitdaging, of het nu ging om universitair, HBO-, MBO- of LBO-geschoold technisch personeel. Zo kwam hij erachter dat het niet altijd eenvoudig was om technisch goed geschoold personeel te vinden voor de arbeidsmarkt.

In 2010 besloot Wilfried te starten met een maatwerkopleiding tot docent Techniek voor het voortgezet onderwijs. Door zijn jarenlange technische ervaring en zijn contacten met mensen uit het bedrijfsleven kwam hij op het idee van het LOVB-concept, waar hij in 2013 dan ook op is afgestudeerd. De kerngedachte achter het LOVB-concept is dat het LOVB-concept in het belang van alle betrokken partijen (de leerlingen, het onderwijs en het bedrijfsleven) en in het algemene maatschappelijke belang een gesloten cirkel vormt die leerlingen op vroege leeftijd op de juiste wijze enthousiast kan maken voor het vak techniek. Daarbij is het belangrijk om leerlingen tijdig deel te laten nemen aan de praktijk van het bedrijfsleven. Met dit concept is het mogelijk om de leerlingen, het onderwijs, het vakgebied techniek en het bedrijfsleven op een kwalitatief hoogwaardige wijze met elkaar te verbinden.

Deze theorie werd in de praktijk getest door middel van een project dat tevens als afstudeeropdracht diende. En met resultaat! Het LOVB-concept zoals het in dit praktijkproject werd toegepast door de onderwijsinstelling (in dit geval Het Kwadrant in Weert) en het LOVB-bedrijf Enraf-Nonius in Echt heeft duidelijk zijn meerwaarde aangetoond. Levensecht leren in optima forma!

Achtergrond: Techniekpact 2020

Op 13 mei 2013 heeft het kabinet samen met werkgevers, het onderwijs en de werknemersorganisaties het zogenoemde Techniekpact 2020 ondertekend. Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraak uit het regeerakkoord "Bruggen slaan" van 29 oktober 2012. Het pact beoogt de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen. In het Techniekpact 2020 staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Volgens diverse referenties van LOVB-Techniek sluit het LOVB-concept hier prima bij aan.

Lees verder

Klik hier om te lezen wat het LOVB-concept ten doel heeft.