Referenties

Op deze pagina wordt een aantal organisaties en personen vermeld die het LOVB-concept onderschrijven of anderszins een warm hart toe dragen.

Overheid


Logo Het Kwadrant

Rijksoverheid


Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Economische zaken en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunen het LOVB-initiatief.

Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de inspiratie en stimulatie van het LOVB-project gewaardeerd. Een geïntegreerde aanpak waarin VMBO-leerling, school en bedrijf gezamenlijk betrokken zijn, kan bijdragen aan een betere motivatie van leerlingen en aan een gemotiveerde keuze voor een technische vervolgopleiding. Het ontwikkelde concept past dan ook heel goed bij de activiteiten van Brainport 2020.


Onderwijs


Logo Het Kwadrant

Het Kwadrant


Het Kwadrant is de VMBO-school (Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs) in Weert waar de vierdejaars VMBO-basis- en kaderleerlingen van het eerste LOVB-project vandaan kwamen. Het LOVB-project vond plaats volgens de filosofie zoals beschreven in Wilfrieds scriptie getiteld 'LOVB' en gaf op praktische en innovatieve wijze invulling aan het LOVB-concept.

Logo LVO

LVO - Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs


LVO is een onderwijsorganisatie met scholen voor voortgezet onderwijs verspreid over heel Limburg. Onze scholen zijn zonder uitzondering kleinschalig. Soms ziet u dat terug in het gebouw, soms in de organisatie binnen het gebouw. In een veilige omgeving ontdekt en ontwikkelt uw kind zijn talenten, onder begeleiding van deskundige docenten. Betrokken mensen die stáán voor onderwijskwaliteit. Die er samen met u voor willen zorgen dat uw kind lekker in zijn vel zit en het maximale uit zichzelf haalt.

Logo Fontys Lerarenopleiding Sittard

Fontys Lerarenopleiding Sittard


Fontys Lerarenopleiding Sittard is een opleidingsinstituut voor docenten in het voortgezet onderwijs.

Fontys Lerarenopleiding Sittard beoordeelde het LOVB-concept als een innovatief, complex project dat op een goede wijze werd afgerond. Wilfrieds manier van denken over toegepast techniekonderwijs past volgens Fontys prima in het vakdidactische kader van de lerarenopleiding. Bovendien sluit de visie van het LOVB-concept ook naadloos aan bij het recent voor Nederland gelanceerde Techniekpact 2020.


Klik hier voor meer referenties uit de categorie Onderwijs

Bedrijfsleven


Kamer van Koophandel Limburg

Kamer van Koophandel Limburg


De Kamer van Koophandel (KvK)is een onafhankelijke dienstverlener die zich inzet om ondernemers verder te laten komen met ondernemen. Wij bieden deskundige ondersteuning en informatie aan ondernemers over alle aspecten van het ondernemerschap. Alle ondernemers, van starters tot ervaren rotten, kunnen met ondernemersvragen bij ons terecht. Of het nu gaat over het starten van een bedrijf of het vinden van een opvolger, over regionale ontwikkelingen of internationaal zakendoen. Ook biedt de Kamer van Koophandel betrouwbare kennis over elk bedrijf en iedere branche, met het Handelsregister als bron. De KvK werkt mee aan diverse projecten die het ondernemersklimaat in de regio verbeteren of de regionale bedrijvigheid een impuls geven.

Na een goed persoonlijk gesprek met de heer Ge Gijsen, bedrijfsadviseur bij de Kamer van Koophandel, was voor hem de betekenis en meerwaarde van het LOVB-concept duidelijk; hij gaf aan dat hij dit concept ook verder zou kunnen aanbevelen.

MKB-Limburg

MKB-Limburg


MKB-Limburg is één van de grootste belangenbehartigers van het bedrijfsleven in onze Limburg. Deze belangenbehartiging is gericht op de overheid met als doel beïnvloeding van wet- en regelgeving. Het bundelen van krachten leidt dikwijls tot mooie resultaten. Daarnaast houdt MKB-Limburg zich ook bezig met dienstverlening naar ondernemers, in het bijzonder naar haar leden. Deze dienstverlening is gericht op informeren, netwerken en ondersteunen. MKB-Limburg laat kansen zien en draagt oplossingen aan voor knelpunten die ondernemers ervaren. Tot slot biedt MKB-Limburg haar leden tal van mogelijkheden tot netwerken en kennisoverdracht.

Metaalunie

Koninklijke Metaalunie


Koninklijke Metaalunie is met ruim 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal. Zij behartigt zowel de belangen van de bedrijfstak als de zakelijke belangen van haar individuele leden: metaalbedrijven tot ongeveer 100 werknemers in uiteenlopende sectoren. De leden hebben samen een omzet van 20 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan ruim 150.000 mensen.


Klik hier voor meer referenties uit de categorie Bedrijfsleven

Overige referenties


TechniekTalent.nu

TechniekTalent.nu


TechniekTalent.nu verbindt zowel landelijk als regionaal alle partijen die zich sterk maken voor instroom en behoud van technisch talent. In de regio zorgt TechniekTalent.nu ervoor dat scholen en bedrijfsleven meer en intensiever met elkaar samenwerken. Leerlingen ontdekken hoe interessant techniek is. Docenten krijgen meer en betere kennis over techniek. En het bedrijfsleven komt in contact met jongeren die in de toekomst misschien wel bij hen komen werken. Het is daarbij belangrijk om verschillende doelgroepen aan te spreken. Dus niet alleen de bÍtastudenten, maar ook andere typen leerlingen. De activiteiten van TechniekTalent.nu zijn onderverdeeld in drie programmalijnen: basisonderwijs, voortgezet- en beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Logo Olga Verheyden Videoproducties

Olga Verheyden / OV-Videoproducties


Onder de bedrijfsnaam OV-Videoproducties maakt Olga Verheyden promotievideo's voor websites van bedrijven, organisaties of stichtingen. Wilt u opvallen, verleiden en onthouden worden? Met een persoonlijke video van OV Videoproducties doet u dat!

De technische expertise van LOVB-techniek in samenwerking met OV-Videoproducties gaf het eindresultaat van de film LOVB. Onafhankelijk van elkaar roemden zowel de VMBO-school Het Kwadrant in Weert als Fontys Lerarenopleiding Sittard de goede inhoudelijke kwaliteit van deze film. De hoofddoelstelling om ook voor buitenstaanders buiten het onderwijs en bedrijfsleven duidelijk te maken waar LOVB voor staat werd door de film op een duidelijke en beeldende wijze geïllustreerd.

Webdesign

Rob Laumen


Van huis uit professioneel vertaler, maar in zijn spaarzame vrije tijd houdt hij zich graag bezig met het bouwen van websites, zoals deze, deze, deze en deze.

Hij vertaalt zelf uitsluitend uit het Engels naar het Nederlands, zijn moedertaal, maar kan dankzij de vele contacten die hij in de loop der jaren heeft opgedaan ook vertalingen met andere talencombinaties op diverse vakgebieden (waaronder techniek) leveren. Onder de vlag van zijn eigen vertaalbureau Flextra Vertaalservice werkt hij samen met een netwerk van andere freelance vertalers. Behalve vertaalwerk verzorgt hij ook taalgerelateerde diensten zoals het corrigeren en herschrijven van teksten.


Meer weten?

Wilfried is graag bereid om zijn ervaringen met bovenstaande partijen nader toe te lichten! Neem gerust contact op via het e-mailformulier.